Studentencorps Vindicat; Ontgroening in Groningen drooggelegd

GRONINGEN, 11 AUG. Het Groningse studentencorps Vindicat atque Polit wil dat er geen alcohol meer wordt geschonken aan kandidaat-leden tijdens de ontgroeningsperiode.

Het alcoholverbod geldt ook voor de studentenhuizen van Vindicat. Aanleiding voor de drooglegging vormen twee incidenten die vorig jaar tijdens de introductietijd plaatsvonden. De 18-jarige Reinout Pfeiffer kwam toen om het leven, nadat hij tijdens een inwijdingsritueel van een studentenhuis van de vereniging een liter jenever had gedronken. Een ander kandidaat-lid raakte zwaar gewond tijdens een feest bij het Zuidlaardermeer, toen hij werd overreden door een auto met daarin enkele ouderejaars.

Tegen negen bewoners van het studentenhuis waarin Pfeiffer om het leven kwam is nog steeds een gerechtelijk vooronderzoek gaande. Volgens een woordvoerder van het Groningse openbaar ministerie zal pas over enkele weken duidelijk worden of de studenten strafrechtelijk zullen worden vervolgd.

Behalve een alcoholverbod heeft Vindicat een “minimale slaapgarantie” van zes uur tijdens de introductie afgekondigd. Verder zal de introductietijd met vier dagen worden bekort tot 21 dagen. Het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ) zal tijdens de groentijd voorlichting geven over het gebruik van alcohol.

Na incidenten van vorig jaar drongen de Rijksuniversiteit en de Hanzehogeschool aan op een betere controle tijdens de jaarlijkse ontgroeningsperiode. Sinds juli is daarom een onafhankelijke commissie in het leven geroepen, waarin een toxicoloog van het Academisch Ziekenhuis, een huisarts en een oud-studentendecaan van de Universiteit zitting hebben. Deze Adviescommissie Introductieperiode (ACI) heeft inmiddels overleg gevoerd met de verschillende Groningse studentenverenigingen en adviezen uitgebracht. Over enkele maanden zullen de introductieprogramma's door de ACI en de verenigingen worden geëvalueerd.

Bestuurslid Christiane Bouma van Vindicat zegt dat de nu afgekondigde maatregelen niet op advies van de ACI genomen, maar een eigen initiatief betreffen: “We zijn er zelf het hele jaar mee bezig geweest. De ACI heeft naar de door ons voorgestelde maatrgelen gekeken en stemde er volmondig mee in.”

Ronald Pfeiffer, de vader van de vorig jaar omgekomen Reinout, vindt dat de senaat van Vindicat “verstandige maatregelen” heeft genomen. Pfeiffer is vooral blij met het alcoholverbod voor de studentenhuizen: “Daar, in besloten kring, is er geen goede controle op alcoholmisbruik.” De dood van zijn zoon vormde voor Pfeiffer aanleiding om bij het NIGZ te pleiten voor beterevoorlichting. Het NIGZ organiseert daarom in Rottedam en Wageningen een wetenschapsquiz over alcohol.