Stellingen

Nederland heet een fietsland te zijn, maar de praktijk is dat bijna iedereen als vanzelfsprekend voor elke onbenulligheid de auto pakt. Nederland autoland zou helaas een betere benaming zijn.

A. EVENHUIS, LU Wageningen

Men mag zich pas verplaatsen met een eigen auto als men aantoonbaar niet beschikt over het benodigde organisatietalent voor het gebruik van het openbaar vervoer.

R. BROEKMEULEN, TU Eindhoven

Oren zijn niet alleen bedoeld om mee te horen, maar vooral om mee te luisteren.

J.S. GEELHOED, LU Wageningen

Het aanleggen van verkeersdrempels leidt niet tot lagere rijsnelheden, maar tot een verhoogd rijgenot bij de bestaande snelheden.

H.J.G.M. VAN GEEL, TU Eindhoven

Goede wetenschappers zijn herkauwers.

M. THOMAS, LU Wageningen

Water is hard.

S. OTTO, Rijksuniversiteit Groningen