Plannen kabinet-Römer; 'Werkloosheid Antillen moet veel lager'

ROTTERDAM, 11 AUG. De werkloosheid op de Antillen moet binnen vier jaar met tweederde afnemen. Door circa 250 miljoen gulden te investeren moeten binnen vier jaar 17.000 banen worden geschapen om het werkloosheidspercentage terug te dringen van 15 naar 5 procent.

Dit is het belangrijkste programmapunt dat premier Suzy Camelia-Römer van de nationale volkspartij PNP gisteren vooruitlopend op het definitieve regeerakkoord presenteerde. De slechte economische situatie en de hoge werkloosheid op de Antillen zijn de voornaamste problemen die het nieuwe kabinet wil aanpakken.

Op de Antillen zijn ongeveer 14.000 personen werkloos. Volgens Römer komen daar ieder jaar ruim 500 werklozen bij. De regering verwacht de meeste banen te kunnen scheppen in de telecommunicatie, financiële dienstverlening en de handel. Om dit snel mogelijk te maken wil het kabinet-Römer de bureaucratie aanpakken en snel nieuwe wetten invoeren die het aantrekkelijk moeten maken in de genoemde sectoren te investeren en personeel aan te trekken.

Het geld voor de investeringen moet gevonden worden op de kapitaalmarkt of door een akkoord met Nederland. Römer wil zo snel mogelijk met de Nederlandse regering overleggen. Over te volgen strategieën wilde zij nog niets zeggen omdat het anders geen zin zou hebben nog met Nederland te onderhandelen. Zij wil de financiering rechtstreeks met Den Haag bespreken, zonder tussenkomst van het Internationaal Monetair Fonds. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken, waar staatssecretaris G. de Vries (VVD) de nieuwe portefeuille Koninkrijkszaken beheert, is ten minste tot Prinsjesdag “nog geen zinnig woord te zeggen” over mogelijke nieuwe Nederlandse financiering voor de Antillen. Wanneer De Vries met Römer zou spreken is evenmin bekend. Wel zal hij in september naar de Antillen reizen ter oriëntatie op zijn portefeuille.

“Wij denken dat verbreding van de economie meer opbrengt dan fiscale maatregelen”, aldus Römer gisteren in de Antilliaanse krant Amigoe. Dit in tegenstelling tot haar voorganger M. Pourier van de Partido Antia Restruktura (PAR), volgens wie saneringen bij de overheid en de invoering van zes procent omzetbelasting onontkoombaar waren om de verkommerde economie weer op de been te helpen. Het begrotingstekort van de Antillen loopt inmiddels op tot 260 miljoen gulden.

Voormalig minister Voorhoeve van - toen nog - Antilliaanse en Arubaanse zaken moedigde Pourier destijds aan de inning van belastingen en invoerrechten streng aan te pakken. Statenvoorzitter E. Cova, leider van Römers coalitiepartner Partido Laboral Krusada Popular (PLKP), reageerde daarop toen met “Als onze partij eenmaal in het parlement is vertegenwoordigd, zullen wij ervoor zorgen dat dit soort zaken onmiddellijk worden stopgezet.”