Israel botst met Vaticaan

TEL AVIV, 11 AUG. De premier van Israel, Benjamin Netanyahu, heeft geprobeerd de benoeming van de Grieks-katholieke bisschop van Galilea door het Vaticaan te blokkeren. De afgelopen maanden heeft zich op de achtergrond een nogal fel conflict ontwikkeld tussen Netanyahu en de Heilige Stoel dat de afgelopen dagen naar buiten is gekomen. Het gerezen probleem is een uitvloeisel van het Israelisch-Palestijns conflict.

Netanyahu verzette zich tegen de benoeming van aartsbisschop Butros Muallem omdat deze na Palestijnse druk op het Vaticaan in de plaats kwam van de eerder wel voor Israel aanvaardbare Emil Shufani, de bisschop van Nazareth. Bisschop Shufani werd in juli 1997 door de synode van bisschoppen in Beiroet tot aartsbisschop van Galilea gekozen.

Volgens Arabische bronnen leidde diens verkiezing echter tot een storm van protest onder Israelisch-Arabische geestelijken. Zij deden een beroep op het Vaticaan om zijn verkiezing ongedaan te maken.

Israel verdenkt de Palestijnen ervan de aanzet te hebben gegeven tot dit protest. Met name Farouk Kadoumi (een Palestijn die zich tegen het vredesakkoord van Oslo heeft uitgesproken) en aartsbisschop Hilarion Capucci zouden tegen de benoeming van bisschop Shufani hebben geageerd. Capucci werd in de zeventiger jaren wegens wapensmokkel voor de Palestijnen door Israel gearresteerd en bracht twee jaar in een Israelische gevangenis door.

Een Arabische nieuwsorganisatie haalde enkele dagen geleden een Christelijke bron in Nazareth aan volgens welke Israel om materiële redenen bezwaren had tegen de benoeming van Muallem. Volgens deze bron maakt Israel zich zorgen dat Muallem zijn gezag zou gebruiken om de illegale verkoop van Christelijk eigendom (bedoeld wordt: land) aan Israeliërs of joden te voorkomen.

De interventie van premier Netanyahu in deze affaire heeft tot zeer felle kritiek van de zijde van het Vaticaan geleid. De nuntius van het Vaticaan in Israel zei “dat kerkelijke benoemingen niet een zaak voor Israel zijn”. Volgens de Jerusalem Post heeft de nuntius het gelijk aan zijn zijde omdat Israel in 1993 een overkomst met het Vaticaan tekende waarbij Jeruzalem erkende niet het recht te hebben zich met kerkelijke benoemingen door het Vaticaan in te laten.

Voor zijn diplomatieke opstelling in deze gevoelige zaak werd Netanyahu gisteren in een hoofdartikel in de Jerusalem Post scherp op de hak genomen. Hem wordt verweten tegenwerpingen van het ministerie van Buitenlandse Zaken te hebben genegeerd en te hebben gedreigd de benoemde en ook gekozen aartsbisschop voor Galilea wegens zijn Libanese paspoort niet tot Israel toe te laten. Het optreden van Netanyahu in deze affaire wordt door de Jerusalem Post op een lijn gesteld met landen zoals China en Vietnam die met religieuze vervolging worden geassocieerd.