BVD: Radicale moslims zijn actief in Nederland

DEN HAAG, 11 AUG. In Nederland zijn netwerken van radicale moslims actief. Dat zegt een woordvoerder van de Binnenlandse Veiligheidsdient (BVD).

In het jaarverslag over 1997 noemt de BVD een aantal 'radicale islamitische organisaties', waaronder de Algerijnse GIA (Gewapende Islamitische Groep), het FIS (Front van Islamitische Redding) en de Egyptische Gama'a al-Islamiya (AJAI).

Volgens de BVD vormen veteranen uit de oorlog in Afghanistan een op zichzelf staand netwerk. “Afghanistan-veteranen kunnen altijd op elkaar terugvallen”, aldus de BVD-woordvoerder. Het betreft vooral Algerijnen en Egyptenaren die aan de kant van het Afghaanse verzet vochten tegen de door de toenmalige Sovjet-Unie gesteunde Afghaanse regering.

Volgens de BVD-woordvoerder worden al sinds tien jaar radicale islamitische groeperingen in de gaten gehouden. Vanaf de overwinning van ayatollah Khomeiny op de sjah in 1979 in Iran won het idee aan populariteit dat het doel van een islamitische heilstaat langs “de radicale weg” kon worden verwezenlijkt, aldus de BVD. Vanaf dat moment werd de radicale islam een “belangrijk gebied” waarop de dienst zijn aandacht richtte.

In 1996 werd in Amsterdam de Algerijn Nuredin gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij een terroristische aanslag in België. De Algerijn zou lid zijn van de Gewapende Islamitische Groep (GIA). De GIA wordt verantwoordelijk gehouden voor aanslagen in België en Frankrijk. Nuredin werd aan België uitgeleverd. De BVD acht het denkbaar dat door de toename van Algerijnse en Egyptische asielzoekers het aantal aanhangers en sympathisanten van radicale groepen toeneemt.

De BVD noemt de GIA mede verantwoordelijk voor de aanhoudende terreur in Algerije. Onder uitgeweken Algerijnen bestaat steun voor de GIA. Na een officiële verklaring omtrent een staakt-het-vuren van het Algerijnse FIS (Front van Islamitische Redding) is deze organisatie uiteengevallen in splintergroeperingen die de gewapende strijd willen voortzetten.

Ook in Egypte werd door de leiding van de AJAI een staakt-het-vuren afgekondigd. De in het buitenland verkerende aanhangers van de AJAI hebben volgens de BVD deze verklaring verworpen. De Egyptische en Algerijnse regeringen hebben in het verleden West-Europese landen er van beschuldigd moslim-extremisten niets in de weg te leggen.