W. de Vrey-Vringer

Met ingang van 1 oktober treedt W. de Vrey-Vringer aan als eerste burger van Goirle. De Vrey (53 jaar) is lid van de VVD. Zij is thans burgemeester van Nieuwkoop. De Vrey volgt P. van den Baar (PvdA) op, die per 9 maart 1998 werd benoemd tot waarnemend burgemeester van Ootmarsum. Goirle heeft sinds 1 augustus 1997 E. van Veldhuizen als waarnemend burgemeester. Hij verving Van den Baar die in opspraak raakte door een onafhankelijk onderzoeksrapport over het aanbestedingsbeleid van Goirle. Uit de rapportage bleek dat de gemeente veel te duur uit was bij de aanleg en onderhoud aan wegen door veelvuldig in zee te gaan met een bepaalde aannemer.