THE ECONOMIST

Bij de Verenigde Naties is de wisseling van de wacht al een feit, sinds Kofi Annan er de scepter zwaait. Grote vraag is echter of de hervormingen zullen slagen.

The Economist inventariseert de obstakels die de secretaris-generaal op zijn weg vindt en vergelijkt hem met een middeleeuwse paus, die leider van het christendom is maar slechts een beperkte macht heeft en niet over een eigen leger beschikt. Bovendien heeft de logge VN-bureaucratie volgens het weekblad veel weg van de Sovjet-Unie van vòòr de perestrojka. Een Big Bang lijkt dan ook het enige recept waarmee de organisatie fundamenteel kan worden veranderd.

Voorlopig blijft het bij een stille revolutie, die vorig jaar in gang is gezet. De centrale bureaucratie wordt ingekrompen, deelorganisaties zijn gedwongen te fuseren. De VN zouden zich volgens het weekblad moeten concentreren op díe structurele problemen in de wereld, die niet door de 1.700 NGO's in Genève kunnen worden aangepakt. De VN zouden zelfs een eigen leger moeten hebben om peacekeepers snel in te kunnen zetten.