Straten dichtgeslibd

“Als we met z'n allen zo doorgaan, zal de Rotterdamse regio rond het jaar 2010 dichtgeslibd zijn. Dan staan we bumper aan bumper, starend naar het achterhoofd van de voorganger tot we weer een paar meter op kunnen schuiven. Bereikbaarheid, ho maar! En we zullen bovendien door de smog geen file meer zien.” Dit apocalyptisch proza is ontleend aan de brochure 'Drukke tijden... samen rijden' van Fileplan Regio Rotterdam, een organisatie van de Stadsregio Rotterdam en de directie Zuid-Holland van Rijkswaterstaat.

De carpoolfolder is een van de vele brochures, dienstregelingen van tram en metro, een kaart van Rotterdam-Centrum en de Kop van Zuid en andere nuttige informatie in een map die het Fileplan bij wijze van proef heeft verspreid onder de 3.000 medewerkers van de Belastingdienst en de Arrondissementsrechtbank Rotterdam op de Kop van Zuid. In de vervoersmappen worden de geadresseerden aangespoord 'anders naar je werkplek' te reizen - lopend, per fiets en met openbaar vervoer en niet of minder per auto. In één oogopslag is te zien welke bussen, trams, metro enz. in de buurt van het kantoorcomplex komen en hoe aansluiting naar andere delen van de regio Rotterdam mogelijk is.

Na de vakantieperiode krijgt de proef een vervolg, dan worden er vele duizenden mappen verspreid onder werknemers op het bedrijventerrein Stormpolder in Krimpen aan den IJssel en in het winkelcentrum Kopspijker in Spijkenisse. In de mappen bevindt zich ook een enquêteformulier dat ingevuld kan worden. Waar het formulier kan worden ingeleverd, wordt niet vermeld. In het najaar zullen de resultaten van de actie worden bekeken.

De automobilist die door de smog de file niet meer kan zien, krijgt naar beste Nederlandse gewoonte tal van inzichten en raadgevingen waar je niet altijd bij stil staat. Zo wordt er op gewezen dat lopen 'gezond en voordelig is', dus 'waarom dan niet in uw reisschema een klein kilometertje wandelpad, trottoir of plantsoen inpassen?' De 'betrouwbaarheid' van fietsen is ook zoiets: “De tijd die u nodig heeft om per fiets op het werk te komen, varieert doorgaans minder sterk dan de reistijd per auto. U heeft immers geen last van files en parkeerproblemen.” De dagelijkse reiskosten zijn voor de fietser bovendien 'stukken lager dan die van een automobilist, u bespaart immers op parkeerkosten, kosten van onderhoud en kosten voor brandstof'.

Wie zijn auto parkeert op een van de 24 Park & Ride-terreinen nabij metrostations en vervolgens met de metro verder gaat, geniet de volgende voordelen: “Uw reistijd wordt korter en het bespaart u een autorit door de drukke binnenstad.” Nog meer profijt is volgens de auteurs van de vervoermap verbonden aan carpoolen: het levert geld en minder files op, spaart het milieu en het ontspant. Dat laatste wordt als volgt toegelicht: “Samen rijden is gezelliger dan alleen. En heeft u even geen zin om te kletsen, dan kunt u gewoon uw eigen gang gaan. Zo kunt u als bijrijder naar uw eigen muziek op uw walkman luisteren, even een krantje lezen of een vergadering voorbereiden.”

Wie dit kleuterproza tot zich heeft genomen, zal geen moeite hebben met de laatste vraag van de Fileplan-enquête: “Heeft u nog suggesties voor de inhoud van de verzamelmap?”

    • Jan Gerritsen