Onrust in cellen van Tribunaal

SCHEVENINGEN, 10 AUG. De dood van twee gevangenen in de Scheveningse strafgevangenis van het Joegoslavië-Tribunaal heeft begin augustus tot zoveel onrust onder de overige gedetineerden geleid, dat zij overwogen in opstand te komen.

Dit is vanmorgen bevestigd door dr. S. Ivanovic, de arts van de Servische vermeende oorlogsmisdadiger Dusko Tadic, die in afwachting van zijn berechting in Scheveningen verblijft. Volgens Ivanovic heeft Tadic hem verteld dat de Bosnisch-Servische gevangene Milan Kovacevic (57), die volgens het tribunaal op 1 augustus vrijwel zeker aan een hartaanval is overleden, vijf uur voor zijn dood vergeefs om hulp heeft geroepen. Inmiddels zouden de overige gevangenen “weer gekalmeerd” zijn, aldus Ivanovic, die spreekt van een “verklaarbare psychische reactie na het overlijden van mede-gevangenen”.

Ivanovic noemt zich een vertrouweling van Tadic, omdat hij “al jaren” de huisarts van hemzelf en diens familie is. Gisteravond heeft hij voor de televisie in Belgrado verteld wat zich voor de dood van Kovacevic in de Scheveningse gevangenis zou hebben afgespeeld. Tien medegevangen - Serviërs, Kroaten en moslims - zouden urenlang op hun celdeuren hebben gebonsd om de aandacht van de bewakers te trekken. Toen hun deuren zoals gebruikelijk 's morgens om 9 uur open gingen, zat Kovacevic volgens Ivanovic ineengezakt in een stoel. Tadic en twee medegevangenen zouden hem mond-op-mond-beademing en hartmassage hebben gegeven. Pas om half tien zou een gevangenisarts zijn gekomen, die constateerde dat Kovacevic al klinisch dood was en die een collega te hulp riep. Deze stelde om kwart voor tien de dood van Kavacevic vast. Kovacevic was hartpatiënt en had in zijn cel in Scheveningen al twee keer een beroerte gekregen. Zowel het tribunaal, dat vooralsnog niet wil reageren, als de Nederlandse justitie hebben een onderzoek ingesteld naar de dood van Kovacevic. Tadic' raadsman M. Vugin kon vanmorgen niet bevestigen of Tadic een en ander inderdaad zou hebben zien gebeuren. Hij heeft Tadic wegens vakantie voor het laatst gesproken voordat de twee gevangenen overleden. “Toen ging het nog uitstekend met hem.” De tweede gevangene, S. Dokmanovic, pleegde eind juni zelfmoord.