C.L. Worms

Bij Levob Verzekeringen is C.L. Worms in dienst getreden als directeur vermogensbeheer, verantwoordelijk voor het vermogensbeheer en de treasury-activiteiten. Tot voor kort was hij verantwoordelijk voor de beleggingen van enkele ondernemingspensioenfondsen. Eerder werkte Worms in verschillende functies in de bancaire sector en bij enkele ministeries.