Veilige zone voor Hawks aangepast; Klachten over gezondheid

ROTTERDAM, 8 AUG. De Koninklijke Luchtmacht vergroot de veiligheidszone rond het Hawk-luchtafweersysteem van 43 naar 74 meter. De maatregel volgt op klachten over een mogelijk verband tussen het Hawk-systeem en kanker.

Ook zal de luchtmacht meewerken aan een mogelijk onderzoek van de NAVO naar het verband tussen straling van de rondzoekradar van het Hawk-systeem en kanker.

België heeft voor zo'n onderzoek gepleit, nadat een Belgische militair in juni verklaarde dat zijn kanker was veroorzaakt door de straling van het Hawk-systeem. In Nederland hebben zich inmiddels zestien (oud-)militairen met kanker gemeld bij de militaire vakbond AFMP.

Ook zij zien een mogelijk verband tussen het Hawk-systeem en hun ziekte. Daarnaast hebben zich veertien andere militairen gemeld met gezondheidsklachten die veroorzaakt zouden zijn door het werken met het luchtafweersysteem.

Het besluit om de veiligheidszone uit te breiden is volgens het ministerie van Defensie vooral genomen om de onrust onder het luchtmachtpersoneel te beperken. Volgens een woordvoerder betekent de maatregel evenwel “niet dat wij een verband veronderstellen tussen elektromagnetische straling en kanker”. “Noch in ons land, noch in andere landen is wetenschappelijk vastgesteld dat er een causaal verband bestaat tussen het werken met radarsystemen en het optreden van gevallen van kanker”, aldus Defensie.

Nederland versoepelde in de jaren '80 de veiligheidsnormen rond de Hawk-luchtafweerraketten. Volgens de militaire vakbond AFMP kwamen militairen daardoor gemakkelijker bloot te staan aan een overdosis straling. Het Duitse leger heeft de veiligheidsnormen rond het Hawk-systeem enkele jaren geleden juist verscherpt.

Volgens een verklaring van het ministerie van Defensie hebben de commandanten van de Hawkinstallaties inmiddels aanvullende informatie gekregen over de veiligheid. Ook heeft de luchtmacht een informatienummer ingesteld voor militairen.