Staatssecretaris

De nieuwe staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heet Margo Vliegenthart. De opvolgster van Erica Terpstra heeft geen topsportverleden. Maakt dat iets uit?

P. van der Molen, voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie: “Als ik het curriculum vitae van mevrouw Vliegenthart combineer met de dingen die ik van haar weet, denk ik dat ze nuchter en gedreven genoeg is om een goede opvolgster te zijn. Er heersen altijd zorgen bij een wisseling van de wacht, omdat je je afvraagt of de sport wel genoeg aandacht zal krijgen. Van de bijna 16 miljoen Nederlanders hebben er 15 miljoen een band met sport. Veel mensen die aan huis en haard gebonden zijn beleven sport passief. Juist die mensen hebben een warme plaats bij mevrouw Vliegenthart. Daarom ben ik niet bang dat de aandacht voor sport zal verminderen. In de periode dat Terpstra staatssecretaris was, is sport duidelijk meer onder de aandacht van de politiek gekomen. Maar dat was niet alleen haar verdienste. Ik wil Wouter Huibregtsen zeker in één adem met haar noemen.”

Nico Rienks, olympisch kampioen roeien met de Holland Acht: “Een grote affiniteit lijkt me niet nodig, hoewel het handig is om met iedereen goed te kunnen communiceren. Erica Terpstra deed alsof ze zelf nog actief was, dat zal bij mevrouw Vliegenthart anders zijn. Ik weet echter niet of Terpstra veel voordeel van haar sportverleden heeft gehad. Zij sportte in een heel andere tijd. Bovendien zijn er meer wegen die naar Rome leiden. Stel dat ik binnenkort ga coachen en het gaat me toevallig goed af, wil dat nog niet zeggen dat dat komt omdat ik zelf actief ben geweest.”

J. Nijpels, bij de laatste Kamerverkiezingen lijsttrekker van Senioren 2000: “Ze is geen Erica Terpstra, maar dat maakt weinig uit. Ik vind de andere kant van de portefeuille belangrijker en daar heeft Terpstra maar weinig van gebakken. Bij haar aanstelling werd ze beschouwd als de moeder van de ouderen en de gehandicapten, maar dat werk is erbij ingeschoten. De thuiszorg heeft ze in het honderd laten lopen. Ondertussen zat ze wel vooraan bij ieder sportevenement. Daar heb ik me aan gestoord. Ze had ooit toegezegd de opening te verrichten van een gebouw voor gehandicapten. Het was op een vrijdag en ze belde af omdat ze bij de ministerraad moest zijn. Diezelfde dag zag heel Nederland haar bij de Davis Cup zitten. Beschamend! Ik hoop dat Vliegenthart genoeg ruimte van het kabinet krijgt om het beter te doen. Liever iemand die in stilte haar werk doet dan iemand die prominent aanwezig is en er niks van bakt. Ik verwacht veel van haar.”

G. Zoutendijk, voorzitter van de Nederlandse Bond voor Aangepast Sporten: “Je kunt moeilijk verwachten dat iedere post bezet wordt door iemand uit dat terrein. Vliegenthart heeft een wat andere achtergrond en moet zich inwerken in de sport. Maar als NEBAS hebben we daar alle vertrouwen in. Ik verwacht geen grote veranderingen, want niet alleen Terpstra zag het belang van sport in. Alle fracties deden dat en dat is nog steeds zo. Ze hebben ruimte gemaakt om meer geld in de sport te steken. Uiteraard is er maar één Erica Terpstra. Zoals zij langs de kant stond, dat doet niemand haar na. Maar dat is slechts uiterlijk vertoon. Het gaat primair om het beleid.”

Jacques Brinkman, wereldkampioen met de hockeyploeg: “Het is een pre als de staatssecretaris uit de sport afkomstig is. Je moet weten wat sport inhoudt. Buitenstaanders zien alleen de mooie kanten. Terpstra was heel enthousiast, altijd positief. Die nieuwe zal heel anders zijn, ze moet ook niet proberen op dezelfde manier over te komen. Hoe heet ze ook alweer precies? O ja, Vliegenthart. Kijk, als je een geldstroom moet regelen zijn goede politieke contacten heel belangrijk. Die heeft ze misschien wel. Maar ze is toch anders. We reden eens op de snelweg tussen Amsterdam en Utrecht. Op een gegeven moment kwam er een auto voorbij, achterin zat Terpstra. Toen ze ons zag, zwaaide ze meteen heel enthousiast.”

    • Orkun Akinci