Parket wil Docters terug, college van PG's loopt leeg

DEN HAAG, 8 AUG. De top van het openbaar ministerie wil dat de nieuwe minister van Justitie Korthals A. Docters van Leeuwen opnieuw aanstelt als voorzitter van het college van procureurs-generaal. De huidige voorzitter van het college, C. Ficq, heeft zijn collega's laten weten dat hij het OM zal verlaten. Docters van Leeuwen werd begin dit jaar ontslagen.

Topfunctionarissen van het OM hebben hun beroepsorganisatie, de Nederlandse vereniging voor rechtspraak (NVvR), gevraagd bij Korthals een bemiddelingspoging te ondernemen gericht op de terugkeer van Docters. Hoofdofficier van justitie in Leeuwarden H. Brouwer zou bij de nieuwe bewindsman van justitie moeten pleiten voor de terugkeer van Docters van Leeuwen.

De zogenoemde 'super-PG' werd in januari door de toenmalige minister van Justitie W. Sorgdrager ontslagen. Docters werd deloyaal gedrag verweten omdat hij het zou hebben opgenomen voor zijn collega procureur-generaal D. Steenhuis, die wegens een bijbaan in opspraak kwam.

Docters geniet onder zijn collega's onverminderd aanzien. Na zijn vertrek zou de voortgang van de reorganisatie van het OM zo goed als stil liggen, bevestigen ingewijden. Bovendien dreigt er bij het OM een machtsvacuüm. Procureur-generaal Ficq, die Docters in februari opvolgde, wil het OM verlaten. Zijn woordvoerder bevestigt dat Ficq een sollicitatiegesprek heeft gevoerd met de president van het hof in Den Bosch, A. Jurgens, over een overstap naar de functie van raadsheer. Hij zou op 1 januari 2000 in Den Bosch gaan werken.

Ook procureur-generaal Steenhuis heeft in kleine kring laten weten dat hij weg wil bij het OM. Hij zou geen zin meer in zijn functie hebben omdat hem als straf door Sorgdrager het ressort Leeuwarden werd afgenomen. Nu geeft hij leiding aan het ressort Arnhem.

Procureur-generaal J. Blok (Den Bosch) is dan de enige die overblijft in het college van procureurs. Hij is pas een jaar in functie. Binnenkort krijgt hij wel gezelschap van T. van Daalen, die van de Antillen overkomt als nieuwe procureur-generaal. Van Daalen is een voorstander van de terugkeer van Docters “omdat het heel moeilijk zal zijn iemand van zijn kaliber met zoveel bijzondere talenten te vinden”.

Secretaris H. Zuur van de NVvR wil geen commentaar geven op een mogelijke bemiddelingsrol. Als Ficq inderdaad vertrekt is er volgens hem wel sprake van “een zorgelijke ontwikkeling”.

Hoofdofficier Brouwer zegt over het werk van de NVvR “geen mededelingen” te willen doen. Hij wordt overigens zelf ook binnen het OM genoemd als toekomstig PG.

Brouwer wil zich niet uitlaten over zijn ambitie, maar bevestigt wel dat hij zich recent als kandidaat voor de functie van president van de rechtbank in Utrecht heeft teruggetrokken.

Pagina 3: Begrip bij VVD voor terugkeer Docters

Topfunctionarissen van het openbaar ministerie zeggen dat er met name binnen de VVD veel begrip bestaat voor een terugkeer van Docters van Leeuwen. F. Korthals Altes (VVD), voormalig minister van Justitie en thans lid van de Eerste Kamer, zou zich nadrukkelijk opwerpen als diens pleitbezorger.

Tegenover oud-procureur-generaal R. Gonsalves heeft Korthals Altes eerder laten weten dat Docters ten onrechte door de toenmalige minister van Justitie, Sorgdrager, is ontslagen. Korthals Altes wil niet op de kwestie ingaan.

De grootste moeilijkheid bij de oplossing van het geschil tussen het ministerie en het openbaar ministerie is dat premier Kok eerder nadrukkelijk heeft ingestemd met het ontslag van Docters. Hij verweet hem kinderachtig gedrag. Ook de secretaris-generaal van het ministerie van Justitie, H. Borghouts, geldt als een grote tegenstander van Docters van Leeuwen.

De nieuwe minister van Justitie, B. Korthals (VVD), weigerde begin deze week voor de televisie inhoudelijk te antwoorden op de vraag of hij een terugkeer van Docters wenselijk acht. Hij wees er alleen op dat er een procedure loopt. Over twee maanden buigt de Centrale Raad van Beroep zich over het ontslag.

Docters van Leeuwen wil zelf geen commentaar geven op de jongste ontwikkelingen. Eerder heeft hij gezegd graag op zijn post te willen terugkeren.

Binnen de NVvR wordt gerekend op een willig oor bij minister Korthals. “Het ministerie van Justitie is bij de formatie de zeggenschap over de politie al kwijtgeraakt. Het enige orgaan van belang dat voor hem overblijft is het OM.” De NVvR is ook in gesprek met het departement van Justitie over de aanstelling van een functionaris die het nieuwe directoraat-generaal rechtshandhaving moet leiden. De magistraten willen dat een officier van justitie die functie krijgt.

    • Marcel Haenen