NIEUW LEREN 6

Als zoon van een journalist ben ik opgegroeid zowel met een gezonde scepsis ten opzichte van de media, alswel met het geloof dat er maar één betrouwbaar dagblad was: NRC Handelsblad. Mijn leven lang heb ik dat schijnbaar onwankelbare geloof behouden. Zelfs na het afscheid van Heer Bommel vond ik de inhoud van uw krant nog lezenswaard. Totdat ik 11 juli j.l. het artikel las van Wubby Luyendijk: 'Heerlijk nieuw leren'.

Op de voorpagina van het bijvoegsel Wetenschap en Onderwijs verwacht ik een serieuze beschouwing over, in dit geval, de malaise in het onderwijs en de voor- en nadelen van de bestrijdingsmogelijkheden daarvan die tijdens het Symposium Effectief Affectief Leren in Rolduc werden geïntroduceerd. Aangezien ikzelf aan dat symposium deelnam keek ik verwachtingsvol uit naar een kritische analyse ervan in uw kwaliteitskrant. Met tegenstrijdige gevoelens ging ik namelijk naar Kerkrade, enerzijds overtuigd dat in het onderwijs radicale vernieuwing noodzakelijk is, anderzijds met een uiterst gevoelige neus voor gebakken lucht, die dikwijls duur verkocht wordt onder de nu eenmaal onbeschermde merknaam: New Age.

Dat laatste bleek mij erg mee te vallen. De door mij bezochte workshops waren van hoge kwaliteit en de reacties in de wandelgangen waren in het algemeen positief. Ik heb niemand aangetroffen 'kniezend boven haar kopje zoethoutthee', maar steeds koffie gedronken met enthousiaste deelnemers. Ware het niet dat ik mijzelf op twee van de drie bijgevoegde foto's herkende, ik zou geneigd zijn te denken dat het verslag van Wubby Luyendijk een compleet andere bijeenkomst betrof. Nu is het op zich niet verwonderlijk dat twee verschillende mensen eenzelfde gebeuren op geheel verschillende manier beleven. Maar een krantenverslag behoort zò objectief te zijn dat afwezigen zich een goed beeld van het gebeurde kunnen vormen. En daar is duidelijk iets verkeerd gegaan. Niet-deelnemers uitten in het bijvoegsel van 18 juli hun afschuw met termen als: 'ronduit weerzinwekkend, beangstigend en beschamend' en 'de nieuwe onzinnige rage in de onderwijswereld'. J. Vos formuleert het kernachtiger dan ik het zelf zou durven: Uit 'Heerlijk nieuw leren' komt je een walm tegemoet van onfris denken, gebaseerd op quasi-wetenschappelijke argumenten'. Wat jammer dat deze, kennelijk zeer betrokken mensen het met dit verslag moesten stellen en het symposium zelf hebben gemist!

Wat is er misgegaan? Het is het woordgebruik, de sfeertekening, de foto's die zonder nadere uitleg en zonder verband met de tekst op een mystiekerige wijze zijn afgedrukt. Het wekt het idee van: leuk aapjes kijken in Kerkrade en met een gek verhaal thuiskomen. Dat mag best, maar niet op de voorpagina van de bijlage Wetenschap en Onderwijs. Ik hoop van harte dat deze krant een volgend symposium op een serieuzere wijze zal benaderen.

    • Gerrit Jan de Bruyn