Montag

De heer Montag is enige tijd geleden al eens door een briefschrijver gegispt over de ligging van het eiland Tiengemeten, maar nu (Z 25 juli) maakt hij het nog bonter. Vanuit de trein, die in zuidwaartse richting het Hollands Diep passeert, ziet hij links het eilandje Tiengemeten. Dat kan niet, het ligt rechts en, zoals de vorige briefschrijver al opmerkte, zo ver weg dat je het niet kunt zien, namelijk 20 kilometer stroomafwaarts, niet in het Hollands Diep maar in het Haringvliet.

    • M. Sluimer