Kerncentrale Borssele

In NRC Handelsblad van 5 augustus komt Greenpeace uitgebreid aan het woord over het verlenen van een gedoogvergunning aan de Kernenergiecentrale Borssele. Greenpeace roept: “Je wint na vier jaar een procedure en het ministerie lacht je gewoon uit.”

Maar, de Raad van State vernietigde twee vergunningen van de Kernenergiecentrale Borssele uitsluitend vanwege een vormfout: de handtekening van de minister van Verkeer en Waterstaat ontbrak onder de vergunningen. Dit argument om de vergunningen te laten vernietigen door de Raad van State is echter door Greenpeace en de andere milieugroeperingen in de beroepsprocedure tegen de vergunningen niet naar voren gebracht. Nog een nuancering: Greenpeace en de andere milieugroeperingen hebben slechts tegen één van de vergunningen een procedure aangespannen.

In het artikel beweert de redacteur dat “Greenpeace de vergunningen bij de Raad van State had aangevochten, omdat Borssele zich niet hield aan de voorwaarden.” Deze bewering is pertinent onjuist. Greenpeace heeft tegen één van de twee vergunningen beroep aangetekend voordat deze vergunning van kracht werd. Van het zich niet houden van Borssele aan de voorwaarden is dus nooit sprake geweest.

    • C. Leurs
    • Voorz. Stichting Borssele-2004+