Gemeente Den Haag wil steun van kabinet

DEN HAAG, 8 AUG. De gemeente Den Haag wil compensatie van de rijksoverheid voor het verlies van duizenden arbeidsplaatsen in de stad doordat het aantal ambtenaren in rijksdienst de komende jaren sterk zal afnemen.

In het regeerakkoord is afgesproken dat op alle departementen, met uitzondering van Defensie en Landbouw, het personeelsbestand met vijf procent zal worden teruggebracht. Hierdoor zullen ongeveer zesduizend banen verdwijnen. Het leeuwendeel van het verlies aan arbeidsplaatsen, ongeveer negentig procent, komt voor rekening van de ministeries in Den Haag.

Volgens de gemeente gaat het toch al niet goed met de werkgelegenheid in de regio. Daarom heeft Den Haag een brief gestuurd aan premier Kok, waarin extra aandacht wordt gevraagd voor twee grote projecten die de economische situatie in de stad moeten verbeteren.

Het betreft het ontwikkelingsproject Hoog Hage in de buurt van het Centraal Station en de herstructurering van oude wijken, zoals Duindorp. De gemeente hoopt met extra steun deze projecten sneller te kunnen uitvoeren.

In haar brief heeft de gemeente geen voorstel gedaan over de hoogte van de extra bijdrage van het kabinet. Volgens een gemeentewoordvoerder hoopt Den Haag “dat het kabinet deze projecten hoger op de politieke agenda zal plaatsen”.