Gay Games (2)

In verband met de Gay Games vroeg Bas Heijne zich afgelopen zaterdag (Z 25 juli) af: 'Waarom zou je je weer in een hokje stoppen juist nu het niet meer nodig is?' Is het niet meer nodig? Was na de Holocaust het antisemitisme op slag verdwenen? Of na de Goede Vrijdag-overeenkomst in Ierland dit jaar, de sektarische haat als sneeuw voor de zon gesmolten? Kom nou toch - we weten wel beter. In Amsterdam mag de samenleving dan al geleerd hebben homoseksualiteit te zien als iets dat niet meer wezensvreemd is - maar heeft de liberale Bas Heijne recentelijk een enquête gedaan in, pak weg, Delfzijl? Of Staphorst? Of - god beware me - het bisdom Roermond?

Ik woon in Auckland, Nieuw Zeeland, waar - in strijd met de antidiscriminatiewet van 1993 - de gemeenteraad 'uit zedelijke overwegingen' afgelopen februari nog besloot geen financiële steun te geven aan de HERO parade (die specifiek 'safe sex' propageert), noch aan de Rainbow Youth- en Gay Pride-organisaties, die zich bezighouden met het opvangen van mensen, vooral jongelui, die hun 'abnormale' seksualiteit nog ervaren als een reden om door hun familie verstoten te worden en zelfmoordpogingen te ondernemen. En Nieuw Zeeland is een liberaal land - liberaler dan Groot-Brittannië en veel liberaler dan de VS.

The closet may be open, maar daardoor is hij al temeer zichtbaar. We hebben wel degelijk reden om - als we vrij zijn - die vrijheid te vieren.

    • Robert Leek