Dr. E. (Ties) Prakken

Dr. E. (Ties) Prakken, bekend als advocate van activisten, wordt hoogleraar in het strafrecht. De Amsterdamse is per 1 augustus benoemd aan de Universiteit Maastricht. Zij gaat de positie van de verdediging in het strafrecht in de Europese landen vergelijken. Sinds de verdragen van Schengen, Maastricht en Amsterdam werken politie en justitie op Europees niveau behoorlijk samen. Dr. E. Prakken stelt vast dat de verdediging daarentegen weinig samenhang vertoont, hoewel het aantal strafzaken met een internationaal aspect groeit. Prakken studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Daarna was ze afwisselend werkzaam als wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit Utrecht en advocaat in Utrecht en Amsterdam. Ze promoveerde in 1985 op een proefschrift over rechtshulp en juridisch activisme. Prakken is bij de faculteit rechtsgeleerdheid in Maastricht de eerste vrouwelijke hoogleraar.