Website

“Jankarel Gevers is van grote betekenis geweest voor onze universiteit.” Op de site van de Universiteit van Amsterdam wordt de voorzitter van het College van Bestuur herdacht die afgelopen woensdag plotseling overleed. Er wordt een overzicht gegeven van Gevers' loopbaan en er is gelegenheid per e-mail condoléances te versturen. Deze worden op een aparte pagina gepubliceerd. Zo schrijft het Hoofd Onderwijs- en Studentenzaken, Ton Evenwel: “Dhr. Gevers zal in onze herinnering blijven als een groot inspirator.” (www.uva.nl)