Vermeend maakt eind aan tal van fiscale constructies

DEN HAAG, 7 AUG. Staatssecretaris Vermeend (Financiën) gaat de fiscale rente-aftrek voor investeerders en beleggers op korte termijn sterk inperken. Per 1 januari vervalt de mogelijkheid om voor 4.000 gulden vooruitbetaalde rente van het belastbaar inkomen af te trekken. Daarmee valt de basis weg onder veel fiscaal voordelige constructies voor het leasen van aandelen.

Vermeend wil nog verder gaan. Hij heeft daarbij enkele opties. De meest vergaande is dat er voor de jaren 1999 en 2000 in de inkomstenbelasting slechts een rente-aftrek wordt geaccepteerd voor zover daar te belasten inkomsten uit dezelfde bron tegenover staan. Dat betekent dat iemand die een lening heeft gesloten om bijvoorbeeld aandelen te kopen, de betaalde rente alleen mag aftrekken als die aandelen dividend hebben opgeleverd. De rente-aftrek kan dan niet hoger zijn dan het bedrag aan ontvangen dividend. In de minst vergaande optie beperkt de voorgenomen maatregel zich tot belastingconstructies waarbij van meet af aan te voorzien is dat de belastbare opbrengsten altijd (ruim) beneden het bedrag aan aftrekbare rente zullen blijven.

Bij de belastingherziening die op 1 januari 2001 moet ingaan verdwijnt de fiscale rente-aftrek helemaal, dus ook voor gewone beleggers. Daar staat dan een laag belastingtarief tegenover. Met de in het regeerakkoord aangekondigde tussentijdse maatregel wil het kabinet snel een eind maken aan belastingconstructies zoals die op dit moment door verzekeraars worden aangeprezen. Tegelijk wil het kabinet voorkomen dat beleggers in de komende jaren hun zaken zo regelen dat ze optimaal profiteren van de fiscale mogelijkheden om zowel onder het huidige als onder het komende stelsel belastingvoordelen te behalen.

Zo zou men door het nu met geleend geld aankopen van een rentespaarbrief nog enkele jaren kunnen profiteren van de bestaande rente-aftrek, terwijl de latere volgens het huidige systeem belaste opbrengst toch onbelast blijft onder de regels die vanaf 2001 gelden. Staatssecretaris Vermeend heeft afgelopen woensdag in het televisieprogramma Nova gewaarschuwd tegen fiscale constructies waarbij de rente-aftrek essentieel is. Zijn maatregelen kunnen de schatkist honderden miljoenen guldens opleveren.

Zij laten ook bezitters van een tweede huis niet ongemoeid. De belaste opbrengst van een vakantiewoning is door aftrek van hypotheekrente vaak negatief. Verscheidene opties voor wetswijziging die Vermeend overweegt, accepteren geen aftrek van de hypotheekrente die uitgaat boven de belastbare opbrengst van het tweede huis. Ook verbouwingskosten van beleggingspanden zijn dan veelal niet meer aftrekbaar.