Sterke groei octrooien in EU

LUXEMBURG, 7 AUG. Aan bedrijven in de lidstaten van de Europese Unie zijn 1996 in totaal 34.600 octrooien verleend. Bijna 70 procent daarvan ging naar Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Dat blijkt uit de jongste cijfers van het Bureau voor de Statistiek van de Unie, Eurostat in Luxemburg.

Het aantal verleende octrooien ligt daarmee 16 procent hoger dan een eerdere telling in 1989. Dat percentage is wel gecorrigeerd, want in '89 telde de Unie nog elf in plaats van vijftien lidstaten. Cijfers over octrooien worden gezien als een graadmeter voor de mate waarin het bedrijfsleven aan innovatie doet, zich technisch verder ontwikkelt en in staat blijft te concurreren met landen buiten de EU.

Eurostat stelt dat Duitsland een buitengewoon groot aandeel heeft in het totaal met 14.332 octrooien, ofwel 41,4 procent. Dat is meer dan Frankrijk (16,3 procent), het Verenigd Koninkrijk (11,9 procent) en Italië (8,02 procent) samen. Nederland komt direct na Italië en neemt 5,89 procent van het totaal voor zijn rekening. Nederland ligt daarmee nog voor op Zweden dat 5,33 procent opeist. Nederland heeft ook een bovengemiddelde groei met 3,2 procent per jaar. Ierland heeft op het punt van octrooiverlening veruit de grootste groei binnen de EU doorgemaakt in de periode tussen '89 en '96. Daar was sprake van gemiddeld vijftien procent groei per jaar, terwijl het gemiddeld van de Unie met elf lidstaten op 2,3 procent per jaar lag, de EU met vijftien lidstaten kende een gemiddelde groei van 2,1 procent. Ook Finland (11,9 procent), Spanje (11,2 procent) en Griekenland (8,4 procent) waren relatief sterke groeiers, terwijl de 'grote industrielanden' Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk achterbleven bij het Europees gemiddelde. Duitsland groeide slechts met 1,4 procent, Frankrijk met 1,7 procent en in het Verenigd Koninkrijk was een daling met 1,3 procent.

Als wordt uitgegaan van het aantal nieuwe octrooien per miljoen werknemers blijkt dat Zweden Duitsland van de eerste plaats heeft verstoten. Frankrijk is op die lijst van de tweede naar de zesde plaats gezakt, terwijl het Verenigd Koninkrijk van de derde naar de tiende plaats tuimelt. De cijfers van Eurostat bevestigen de veronderstelling dat landen die veel uitgeven aan onderzoek en ontwikkeling, zoals Ierland, Spanje en de drie Scandinavische lidstaten ook de meeste octrooien binnenhalen, terwijl Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk aan de verliezende hand zijn, omdat zij op die uitgaven bezuinigen.

Luxemburg scoort met een aandeel van 0,1 procent van het totaal aan nieuwe octrooien in de EU laag, maar kent op het Verenigd Koninkrijk na bovendien de geringste groei met 0,4 procent. In absolute cijfers komt Portugal onderaan met een aandeel van 0,04 procent in de nieuwe octooien.