Stellingen

Diskruimte is net als kastruimte: hoe meer je ervan hebt, des te meer rommel je bewaart.

P. VOSBEEK TU Eindhoven

Vrouwen onderhandelen hun zorg-arbeid dilemma uit aan de vergadertafel, mannen doen dat aan de keukentafel.

E.S. KLUWER Rijksuniversiteit Groningen

Werken van tien tot zeven wordt veel meer gewaardeerd dan tussen acht en vijf.

P. VAN KEMENADE TU Eindhoven

Het toenemende gebruik van de mobiele telefoon gaat gepaard met een afnemend fatsoen.

R. SMIT TU Eindhoven

Voor de ontwikkeling van het rechtsbewustzijn in de zin van mensenrechten zijn in een rechtsstaat vreemdelingen, asielzoekers en minderheden onmisbaar.

D.A.A. BOERSEMA Rijksuniversiteit Groningen

Anni-Frid Lyngstads gewichtheffers-scène in Abba, the movie (1977) is in meer dan één opzicht een sterk staaltje.

J. KOPPENOL Rijks Universiteit Leiden

Vanuit het oogmerk van natuurbescherming dient eerder de toestroom van Ecuadorianen van het vaste land naar de Galapagos eilanden te worden gereguleerd, dan de toestroom van toeristen naar de Galapagos eilanden.

J.H.M. SCHNEIDER LU Wageningen