Scheur in de broek

DE GAY GAMES draaien voor Amsterdam op een gemengd succes uit. De internationale sportdagen voor homoseksuelen waren van begin af een omstreden evenement. Zijn integratie en emancipatie wel gediend met apartheidsspelen? Zal het exhibitionistische, soms vulgaire vertoon te Amsterdam meer of minder begrip kweken voor homoseksuelen? Is vrijdenkend Nederland, waar het nieuwe kabinet net heeft beloofd het homohuwelijk in te voeren, niet een wat obligate locatie? Is de aantrekkingskracht van Amsterdam wel gediend met expliciete homospelen? De hoofdstad geniet immers internationaal al ruime bekendheid onder jongeren als vrijgevochten stad van drugs en rode lichtjes.

De toeristische marketing van Amsterdam richt zich echter op de oudere meer gefortuneerde reiziger, hetgeen homoseksualiteit niet uitsluit maar ook niet onderstreept. Dat Amsterdam na het debacle van de Olympische kandidatuur de homospelen als troostprijs omarmde, was niet onbegrijpelijk. Argumenten als 'laten zien dat we een groot evenement aankunnen' en de omzet- en winstkansen voor de stad waren gauw gevonden. Ook heeft Amsterdam traditioneel de rol van liberale vrijhaven: hier kan wat elders niet kan, en dat bijzondere klimaat is het beschermen waard. Of het ook wijs is om het imago van de stad daarmee te laten samenvallen is een andere vraag.

INMIDDELS IS de ontnuchtering daar. De organisatie bleek zo ondeugdelijk dat de gemeente thans als curator en boekhouder met miljoenensubsidies de homospelen naar een goed einde moet slepen. Loco-burgemeester Groen kwam tot de onvergetelijke uitspraak dat Amsterdam er wel “een scheur in de broek” aan zal overhouden, maar dat “het feestje het waard was”. Hier kan men verschillend over denken. Het is niet de taak van een plaatselijke overheid een internationale groep breeduit te subsidiëren die over het geheel genomen noch armlastig noch onmondig noch onderdrukt is. Indien een overheid dat wel doet zou die zich dienen te beperken tot financiële bijstand aan die homoseksuelen die dat wel zijn. Of dit specifieke 'feestje' de inspanning van de stad waard was kan jammer genoeg pas blijken bij het volgende evenement waarin Amsterdam laat zien wat het aankan. Namelijk, of het stadsbestuur dan heeft bijgeleerd.