Ramsj

Victor Perera: Het kruis en de pereboom. Paperback, Atlas 1995, van ƒ 49,90 voor ƒ 15,–. Steven Sterk.

'Voor alle Pere(i)ra's die deze kroniek inhoud hebben gegeven, joods en niet joods, levend of dood, bezongen en niet bezongen', zo opent Perera zijn relaas, een speurtocht naar het wel en vooral wee van zijn sefardisch-joodse voorouders. Leidende draad is de diaspora van de Pereira's, die in het vijftiende-eeuwse Spanje begon en de familie deed uitzwermen over Centraal-Amerika en Europa, onder meer naar Amsterdam waar Abraham Pereira in 1660 een cruciale rol speelde bij de excommunicatie van Baruch Spinoza uit de joodse gemeenschap. Goed geschreven.

    • Henk Lagerwaard