Ramsj

Tracy Metz (samenstelling): IJsvermaak; de noord- en zuidpoolexpedities. Paperback, Nijgh & Van Ditmar 1995, van ƒ 15,– voor ƒ 4,95. De Slegte.

'Nu was de ramp ten top, de ellende 't hoogst gestegen: daar lag hun raadsman neer! Zijn kille lippen zwegen!', aldus bezong Hendrik Tollens de dood van Willem Barentsz bij de roemruchte overwintering op Nova Zembla. Tezamen met Barentsz komen ook veel andere poolhelden in dit aardige boekje aan het woord: stuk voor stuk onverzettelijke mannen met krachtige namen als Scott, Byrd, Cook en Ross. En uiteraard Sir Ernst Shackleton, uit wiens klassieke reisboek South uitvoerig wordt geciteerd.

    • Henk Lagerwaard