Prijs varkensvlees keldert

ROTTERDAM, 7 AUG. De basisprijs voor varkensvlees is gisteren op een historisch dieptepunt van 1,97 gulden per kilo gekomen. Dat was het gevolg van een verlaging van de kiloprijs met vijftien cent, waartoe alle slachterijen zijn overgegaan.

Begin deze week gingen de prijzen die voor biggen worden betaald met vijf gulden omlaag tot ongeveer 45 gulden. De crisis wordt voornamelijk veroorzaakt door een forse overcapaciteit van de Europese varkenssector. Bovendien is er door de matige zomer weinig vraag naar barbecuevlees.

Varkenshouders lijden door de lage prijzen fors verlies. Varkensvlees zou minimaal 2,90 gulden per kilo op moeten brengen om uit de rode cijfers te blijven, voor een big zou de boer rond negentig gulden moeten krijgen.

De Productschappen Vee, Vlees en Eieren (PVE) vrezen dat de prijzen echter nog geen absoluut dieptepunt hebben bereikt en dat de crisis zeker tot in het volgende kwartaal zal aanhouden. Er is volgens de PVE sprake van een spreekwoordelijke varkenscyclus, die op het ogenblik door een zeer diep en lang dal gaat. De cyclus werd ingezet met een grootschalige inseminatie na de opheffing van het fokverbod die een gevolg was van de epidemie van de klassieke varkenspest.

De varkenssector hoopt nu op stimuleringsmaatregelen uit Brussel, waardoor de export kan aantrekken. Lage prijzen voor varkensvlees zijn structureel in heel Europa.In 1997 waren de prijzen die voor varkensvlees werden betaald soms extreem hoog, omdat het aanbod door het uitbreken van de varkenspest dramatisch daalde. Om de ziekte te beteugelen werden ruim tien miljoen varkens uit de markt genomen.

De uitvoer nam daardoor met 32 procent af. Om toch te kunnen blijven voorzien in de vraag zijn de zeugenstapels in de belangrijkste exportlanden flink gegroeid en doen dat nog steeds.

Intussen ondervinden Europese exporteurs op markten buiten Europa steeds meer concurrentie van Noord-Amerikaanse bedrijven.

Ook op markten die tot voor kort van groot belang voor Nederlandse exporteurs waren, gaat het slecht. Japan en Zuid-Korea nemen beduidend minder varkensvlees af door de economische crisis waaronder deze landen lijden, terwijl Rusland sinds de varkenspest zijn grenzen nog altijd gesloten houdt wegens een meningsverschil met de Europese Unie _ in het bijzonder Nederland _ over veterinaire inzichten.

Slachterijen en consument worden niet wijzer van de prijsverlaging, de detailhandel daarentegen wel, zo is de verwachting van de productschappen.