Ook TU Delft lokt AIO's met meer loon

DELFT, 7 AUG. De Technische Universiteit (TU) Delft gaat promovendi vanaf deze week lokken met een verhoging van het aanvangssalaris van 1.600 gulden bruto per maand. Reden is dat de TU Delft steeds meer moeite heeft om afgestudeerden te interesseren voor een baan als assistent-in-opleiding (AIO).

De aanvangssalarissen en arbeidsvoorwaarden in het bedrijfsleven zijn voor afgestudeerden aantrekkelijker dan die van universiteiten. De technische universiteiten van Eindhoven en Twente hebben promovendi eerder dit jaar ook al salarisverhogingen aangeboden. In Eindhoven krijgt een AIO nu een beginsalaris van 2.876 gulden bruto per maand. In Twente bedraagt het beginsalaris 2.884 gulden bruto en kunnen AIO's aanspraak maken op extra's als een laptop of een OV-kaart. De AIO's aan de TU Delft kunnen bij goede prestaties voortaan ook salarisverhoging krijgen in plaats van alleen een standaardverhoging, ongeacht hun prestaties.

De technische universiteiten kampen ook met teruglopende aantallen schoolverlaters die een technische studie kiezen. Over het algemeen zouden die als 'zwaar' en dus onaantrekkelijk te boek staan.

De TU Delft is nooit overgegaan op het beurzensysteem voor promovendi, zoals de universiteit Leiden, en neemt AIO's in dienst zoals andere universitaire medewerkers. Universiteiten als Leiden gingen over op het beurzenstelsel omdat zij anders jarenlang wachtgeld moesten uitbetalen aan werkloze gepromoveerden. De universiteiten die beurzen invoerden, kampen nu echter ook met teruglopende belangstelling voor een plek als promovendus, omdat een beurs geldt als nog onaantrekkelijker dan een laagbetaalde dienstbetrekking.