Japanse premier kan twijfel nog niet wegnemen

TOKIO, 7 AUG. De nieuwe premier van Japan, Keizo Obuchi, heeft vanmorgen in zijn eerste toespraak tot het parlement gezegd een tot twee jaar nodig te hebben om de stagnerende economie uit het slop te halen. Hij wil dat doen door belastingverlagingen, hogere overheidsuitgaven, hervorming van de financiële sector en aanpak van de overheidsbureaucratie.

Obuchi hield zijn toespraak in krachtige bewoordingen, maar de aangekondigde plannen waren al eerder bekend. Hij kon de twijfel op de financiële markten dan ook niet wegnemen. De yen noteerde vanmorgen in Tokio 145,54 voor een dollar, dat is 0,87 lager dan gisteren. De Nikkei ging voor de redevoering iets omhoog, maar verloor daarna weer wat terrein.

Obuchi herhaalde dat de belastingen vanaf volgend jaar structureel omlaag gaan om de economie te stimuleren. Daarvoor heeft hij ruim 6 biljoen yen (83 miljard gulden) uitgetrokken. Het hoogste tarief voor de inkomstenbelasting gaat omlaag van 65 procent tot 50 procent. Met de ingrepen in de inkomstenbelasting is bij elkaar 4 biljoen yen gemoeid. Daarnaast kan het bedrijfsleven rekenen op een lastenverlichting van 2 biljoen yen door verlaging van het tarief van van de vennootschapsbelasting van ruim 46 procent naar 40 procent per 1 april. Obuchi onderstreepte vanmorgen opnieuw 10 biljoen yen uit te trekken voor economische stimuleringsmaatregelen. Hiervoor zal hij een aanvullende begroting opstellen.

De kosten van het gehele pakket zullen volgens Obuchi “voorlopig” worden gedekt door de uitgifte van staatsobligaties. Dat vergt echter wel een aanpassing van de eind vorig jaar aangenomen wet, die stapsgewijs in 2005/2006 een eind moet maken aan financiering via obligaties en in dat jaar tot een tekortreductie naar 3 procent van het bbp verplicht. Obuchi herhaalde dat hij deze wet wil bevriezen. De wet van zijn voorganger Hashimoto werd door economen zwaar bekritiseerd, omdat de Japanse recessie hierdoor zou worden verergerd.

Om de gevolgen van haar jongste plannen voor de staatshuishouding op lange termijn binnen de perken te houden, zoekt de regering naar mogelijkheden op bepaalde terreinen de uitgaven terug te schroeven. Daarbij komt een reorganisatie van het ambtenarenapparaat in beeld. Eerder heeft Obuchi laten weten het aantal regeringsdienaren de komende tien jaar met 20 procent in te krimpen en de kosten met 30 procent terug te dringen. Om de staatsinkomsten op te voeren denkt Obuchi nadrukkelijk aan het verkopen van staatsbezittingen.

Op gebied van de aanpak van de crisis in de financiële sector zei Obuchi “begrip en samenwerking” te zoeken van de oppositie, die een meerderheid heeft in het Hogerhuis. De oppositie heeft kritiek op een wetsontwerp over 'overbruggingsbanken' van de overheid, waarin falende banken moeten worden ondergebracht om de kredietverlening aan gezonde bedrijven te kunnen voortzetten. Obuchi verzekerde de oppositie dat zijn regering zich niet soepel zal opstellen tegenover roekelozen banken en leners.

Topman Hiroshi Okuda van autoproducent Toyota waarschuwde gisteren in een rede voor de Japanse Federatie van Werkgevers dat snelle hervormingen in de financiële sector nodig zijn, omdat Japan anders een wereldwijde beurscrisis kan ontketenen. (Reuters, AP)