Fictie; pas verschenen; poezie

Theo Verhaar: Nawakker. De Harmonie, 56 blz. ƒ 29,50

In de nieuwe bundel van Theo Verhaar draait het om de wankele balans die kenmerkend is voor overgangsperioden zoals bloei en verval, aftakeling en opleving. 'Soms krijten ook haar vingers/ witte blinkende kadavers over het raam, die uit zichzelf geen antwoord geven,/ maar een verbinding aangaan/ met de plek waar niemand zich nog bevindt.'