Akkoord Italië met Tunesië over immigratiegolf

ROME, 7 AUG. Italië heeft met Tunisië een akkoord gesloten over de repatriëring van illegale immigranten. Volgens het akkoord zal Tunesië niet alleen immigranten uit het eigen land terugnemen die illegaal naar Italië zijn overgestoken, maar ook immigranten uit andere landen die Tunesië hebben gebruikt als vertrekpunt voor de oversteek naar Italië.

De afgelopen weken zijn in het zuiden van Italië, met name op de eilanden Sicilië, Lampedusa en Pantelleria, duizenden illegale immigranten aangekomen via Tunesië en Marokko. Met Marokko sloot Italië enkele weken geleden een akkoord over het terugsturen van vluchtelingen. Volgens Italië komt verreweg het grootste deel van de immigranten via Tunesië naar Italië. Volgens Italië gaat het daarbij om mensen uit Sri Lanka, Rwanda, Bangladesh en Sierra Leone.

Tunesië wilde met Italië een breder verdrag dan alleen de immigrantenkwestie en verzette zich tegen wat de Tunesische minister van Buitenlandse Zaken, Ben Mustapha, de “hetze” noemt in de Italiaanse media tegen het land. Felle artikelen over Tunesië zouden volgens de minister een “klimaat van onbegrip en spanning” hebben gecreëerd. De weifelende houding van Tunesië van de afgelopen weken over de kwestie van de immigranten, was volgens Mustapha te wijten aan het feit dat “zowel Italië als Tunesië volkomen is verrast door de golf van immigranten”. Het akkoord tussen Italië en Tunesië behelst behalve de repatriëring van illegale immigranten ook onder meer visrechten, nadat Tunesische autoriteiten vorige week een Italiaanse vissersboot opbrachten.