Weekeinden in VS verregend door autoverkeer

ROTTERDAM, 6 AUG. Verregende weekends aan de Amerikaanse oostkust zouden weleens in verband kunnen staan met wekelijkse variaties in de mate van luchtververvuiling. Dit schrijven twee klimatologen vandaag in het Britse weekblad Nature.

De onderzoekers, verbonden aan de Arizona State University, troffen wekelijkse cycli aan in drie gegevensbestanden van het verstedelijkte Atlantische kustgebied: koolmonoxide- en ozonconcentraties in de lage atmosfeer, hoeveelheden neerslag en het optreden van tropische cyclonen. De gegevens zijn onafhankelijk van elkaar verzameld over een periode van vele jaren.

Meetstations op Seal Island, Nova Scotia en Cape Race (New Foundland) registreerden de hoogste luchtvervuiling op donderdag en vrijdag, en de laagste op zondag en maandag. Deze cyclus, waarschijnlijk veroorzaakt door de afname van het autoverkeer in het weekend (het zondageffect) correspondeert met de gemeten hoeveelheid neerslag aan de Amerikaanse oostkust.

Waarnemingen vanuit satellieten tonen aan dat het in het weekend significant vaker regent dan doordeweeks: 658 mm in plaats van 538 mm. Ook tropische cyclonen zijn frequenter op zaterdag en zondag, al is hun kracht dan juist zwakker en zijn ze eerder uitgewoed.

Ook op het benedenwinds gelegen Sable Island zijn wekelijkse cycli in de hoeveelheid luchtvervuiling aangetroffen. Op de Bermuda Eilanden valt het maximum als gevolg van tijdvertraging juist midden in de week. Door de atmosferische luchtstroom is het maximum in regenval halverwege de Atlantische Oceaan verschoven van het weekend naar dinsdag. In Europa is geen effect te verwachten.

Verandering in het weer als gevolg van menselijke activiteit is eerder op lokale schaal aangetoond, zoals extra hitte in stedelijke gebieden. Op mondiale schaal speelt het broeikaseffect. Het is voor het eerst dat onderzoek is gedaan op regionale schaal.

De onderzoekers onderstrepen dat het om statistische verbanden gaat, en niet om het aantonen van causale mechanismen.

Niettemin achten ze het waarschijnlijk dat de oorzaak van de verregende weekends aan de Amerikaanse oostkust aan een opeenhoping van vervuilende aërosolen als koolmonoxide en ozon is te wijten. Moeder Natuur is ieder weekritme vreemd.