Vermeend waarschuwt tegen 'dubbel attractief' beleggen

DEN HAAG, 6 AUG. Staatssecretaris Vermeend (Financiën) waarschuwt consumenten voor financiële producten, waarmee fiscaal voordelig een vermogen kan worden opgebouwd. Volgens Vermeend moeten mensen geen geloof hechten aan de langdurige belastingvoordelen die banken en verzekeraars hun klanten 'voorspiegelen'.

Het nieuwe kabinet-Kok wil met de invoering van een nieuw belastingstelsel in 2001 ook een einde maken aan allerlei constructies, waarmee het belastbaar inkomen kan worden gedrukt. In het regeerakkoord hebben de PvdA, VVD en D66 afgesproken om per 1 januari 1999 maatregelen te nemen om te voorkomen dat nog snel contracten worden gesloten vóór het nieuwe belastingregime van kracht wordt. Het ministerie van Financiën verwacht voor het einde van het jaar parlementaire goedkeuring voor deze 'anti-ontgaansbepaling'.

“We kunnen niet garanderen dat iemand een contract afsluit voor tien of twintig jaar en dat alles bij het oude blijft”, zei Vermeend in het tv-programma NOVA gisteren. “Ik zou buitengewoon voorzichtig zijn om nu te geloven in al die belastingvoordelen die voorgespiegeld worden over 10, 15 jaar.” Volgens Vermeend komt er voor bestaande financiële constructies een “passend overgangsrecht”, maar “vormen van oneigenlijk gebruik respecteren we natuurlijk niet”.

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) voelt zich “niet echt aangesproken” door de uitlatingen van Vermeend. “Het is zijn goed recht om de klant te waarschuwen dat die een risico loopt”, zei een woordvoerder vanmorgen. Het Verbond van Verzekeraars heeft meer “moeite met” Vermeends opmerkingen. “Van oneigenlijk gebruik is sowieso geen sprake, omdat de constructies legaal zijn, hooguit van onbedoeld gebruik”, zei een woordvoerster.

Onder het nieuwe belastingregime komt er onder meer een einde aan wat Vermeend noemt “belastingconstructies, waarbij mensen met geleend geld een aftrekpost scheppen en dan aan de andere kant vermogensvoordelen realiseren”. Daaronder valt ook het leasen van aandelen, die zijn gebaseerd op aftrek van vooruitbetaalde rente. De frontloading, waarbij alvast een rente-aftrek wordt opgegeven die over een paar jaar niet meer wordt geaccepteerd, zal snel worden aangepakt.

Om hoeveel geld het gaat, kon het ministerie van Financiën vanmorgen niet zeggen. “Maar als je kijkt hoeveel producten worden aangeboden waarbij vermogen wordt gevormd met geleend geld, al die folders en mailings, dan moet het om forse bedragen gaan”, zei een woordvoerster.

Hoe de 'passende' overgangsregeling voor wat genoemd wordt 'kleine spaarders' eruit zal zien is nog onbekend. Onduidelijk is ook nog of alle contracten die voor 1 januari 1999 zijn afgesloten ontzien zullen worden. De passage in het regeerakkoord erover is tamelijk algemeen geformuleerd en volgens Financiën worden er voorlopig ook niet te veel details verstrekt.