Rapport van OESO; Herstel van economie Duitsland

BONN, 6 AUG. Het herstel van de Duitse economie zet krachtig door. Dit jaar wordt gerekend op een reële groei van 2,75 procent van het Bruto Binnenlands Product van 3.642 miljard mark. Volgend jaar versnelt de groei tot 3 procent.

Dit heeft de woordvoerder van de Duitslandafdeling van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), Dieter Menke, vandaag in Bonn bekendgemaakt. Ook het economisch instituut IFO in München concludeert, dat de opbloei van de Duitse economie zich over een breed front doorzet. Het IFO ziet zelfs genoeg mogelijkheden voor een langdurig herstel van de economie in de Bondsrepubliek.

De OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) schrijft hetaantrekken van de groei vooral toe aan de verbeterde internationale concurrentiepositie van Duitsland. Dit is niet alleen het gevolg van de aanhoudende rationalisering in het bedrijfsleven. Ook de daling van de loonkosten en een gunstige wisselkoers dragen bij tot een dynamische ontwikkeling van de export.

De organisatie stelt evenwel vast, dat de investeringen en de banengroei vergeleken met voorgaande bloeiperioden van de economie zwak blijven. De binnenlandse vraag groeit weliswaar, maar veel te langzaam. De voorspelde groei van 3 procent zal volgens de OESO niet sterk genoeg zijn om een structurele vermindering van de werkloosheid te bewerkstelligen. Menke zei er rekening mee te houden, dat de werkloosheid in Duitsland dit jaar uitkomt op 4,4% van de beroepsbevolking. Voor volgend jaar voorziet de OESO slechts een lichte daling tot 4,2 procent. Daarmee telt Duitsland in 1998 11,5 procent werklozen; volgend jaar 11,1 procent werklozen.

De OESO is beduidend voorzichtiger in haar prognoses voer de arbeidsmarkt dan de regering van bondskanselier Helmut Kohl. Eerder deze week zei een optimistische kanselier vanaf zijn vakantieadres in Oostenrijk erop te rekenen, dat het aantal werklozen nog dit jaar tot onder de 4 miljoen zal dalen. Vermindering van de hoge werkloosheid is het belangrijkste thema in de Duitse verkiezingen, die op 27 september worden gehouden. De Bundesanstalt für Arbeit (de overkoepelende organisatie van arbeidsbureaus) maakte vandaag bekend, dat de werkloosheid in Juli evenwel weer licht is toegenomen tot 4,1 miljoen; in juni waren nog 4 miljoen mensen zonder werk geregistreerd. Desondanks is de werkloosheid sinds het begin van dit jaar successievelijk afgenomen van 4,7 miljoen naar 4,1 miljoen. Zowel de OESO als het economisch instituut in München zijn het erover eens, dat in West-Duitsland op de Arbeidsmarkt een keerpunt is bereikt. Maar in Oost-Duitsland is de werkloosheid met bijna 20 procent nauwelijks verbeterd.

    • Michèle de Waard