Proces Japan om racisme

TOKIO, 6 AUG. Een Braziliaanse vrouw is een rechtszaak begonnen tegen een Japanse juwelier omdat deze haar de toegang tot de winkel ontzegde. Dat melden bronnen bij het openbaar ministerie in Hamamatsu, 150 kilometer te westen van Tokio. De juwelier zou de vrouw bij een bezoek aan de winkel in Hamamatsu hebben gewezen op een bordje met de tekst 'buitenlanders niet welkom'. De Braziliaanse tekende onmiddellijk bezwaar aan tegen het bord en vroeg de 70-jarige moeder van de juwelier om het te verwijderen, maar deze weigerde dat. Volgens de vrouw heeft de juwelier daarmee inbreuk gemaakt op de internationale conventie over de uitbanning van alle vormen van rassendicriminatie. Tokio heeft deze conventie in 1995 geratificeerd. De Braziliaanse vrouw eist een schadevergoeding van 1,5 miljoen yen (ongeveer 21.000 gulden). (AP)