Officier beschuldigd van meineed in zaak beursfraude

ROTTERDAM, 6 AUG. Een van de hoofdverdachten in het beursfraudeschandaal, H. Vermeulen, heeft een strafklacht ingediend tegen de Amsterdamse officier van justitie mr. H. de Graaff. Dat heeft zijn advocaat, mr. J. Verhoef, desgevraagd bevestigd.

Volgens Verhoef heeft De Graaff, de leider van het zogenoemde 'Clickfondsonderzoek', meineed gepleegd door een foutief gespreksverslag met een anonieme getuige op te stellen.

Gisteren werd bekend dat deze getuige de econoom prof. dr. A. Heertje is. Hij blijkt in augustus 1997, op initiatief van het Openbaar Ministerie, een gesprek met De Graaff te hebben gevoerd over het effectenhuis Leemhuis en Van Loon waar hij tot 1995 adviseur was. De officier heeft van het onderhoud een verslag gemaakt, maar dat niet ter tekening aan Heertje voorgelegd.

De Amsterdamse hoogleraar, die de notitie pas onlangs onder ogen kreeg, betwist dat het verslag een getrouwe weergave van het gesprek is dat hij met De Graaff voerde. Zo zouden er onjuiste suggesties in gewekt worden.

Verhoef heeft nu een strafklacht wegens meineed van De Graaff ingediend bij de Amsterdamse hoofdofficier mr. H. Vrakking.

“De notitie blijkt niet te kloppen, terwijl De Graaff hem op ambtseed heeft gemaakt. Ik zie dat als obstructie van de waarheidsvinding”, aldus Verhoef.

Hij vermoedt dat de gespreksnotitie “cruciaal” was voor het Clickfondsonderzoek en dat er wellicht op basis van gemanipuleerde informatie huiszoekingen en arrestaties zijn verricht.

Verhoef wil Heertje dan ook als getuige gaan oproepen voor de rechter-commissaris.

Vermeulen zelf zegt in een reactie vooral “doodziek” te worden over de duur van het onderzoek: “Bijna een jaar na dato weet ik nog steeds niet welke harde bewijzen er tegen mij op tafel liggen. We zijn nu al maanden bij de rechter-commissaris aan het steggelen, maar De Graaff blijft vertragen.”

“Er moet duidelijkheid komen: of hij sleept me voor de rechter, of hij seponeert de zaak, maar zo kan het niet langer doorgaan.”

Het Openbaar Ministerie wilde vandaag niet reageren.