Homoseksualiteit door Anglicaanse kerk veroordeeld

CANTERBURY, 6 AUG. De Anglicaanse bisschoppenconferentie heeft een resolutie aangenomen waarin homoseksualiteit “in strijd met de Bijbel” wordt genoemd. In Canterbury, waar de tien-jaarlijkse zogeheten Lambeth-conferentie gisteren werd afgesloten, stemden 526 bisschoppen voor de resolutie, 70 bisschoppen waren tegen en 45 onthielden zich van stemming.

De resolutie, die niet bindend is voor de per land georganiseerde leden van de Anglicaanse kerk, stelt tevens dat homoseksuele priesters uit het ambt moeten worden geweerd. De bisschoppen bevestigden in meerderheid het traditionele standpunt dat seks is voorbehouden aan gehuwden.

Vooral bisschoppen uit Afrikaanse en Aziatische landen en enkele conservatieve Europeanen en Noord-Amerikanen hadden aangedrongen op een veroordeling van homoseksualiteit. Aanvankelijkheid pleitten zij voor een verdergaande resolutie. Maar uiteindelijk kwam er in de definitieve tekst toch een amandement waarin wordt opgeroepen om “te luisteren naar de ervaringen van homoseksuele mensen”.

“Homoseksualiteit wordt zowel in het Oude- als het Nieuwe Testament veroordeeld als een immorele daad, en is daarom een zonde”, aldus de Oegandese bisschop Eustace Kamanyire. Volgens hem zou de Anglicaanse kerk “evangelische zelfmoord” plegen als ze homoseksualiteit zou accepteren.

Amerikaanse bisschoppen zijn bang dat de resolutie het werk van de kerk in de VS moeilijker zal maken. Bisschop John Spong uit New Jersey noemde echter het feit dat er tijdens de conferentie zo openlijk over het onderwerp is gedebatteerd “een grote overwinning”. Hij voorspelde dat er bij de volgende conferentie bisschoppen zullen zijn die openlijk voor hun homoseksualiteit uitkomen. Andere bisschoppen vonden echter dat het onderwerp de aandacht voor “belangrijke kwesties zoals de evangelisatie en de zorg voor de armen”.

George Carey, aartsbisschop van Canterbury en geestelijk leider van de Anglicaanse kerk, zei dat hij bang was dat verdeeldheid tot scheuring binnen de kerk zou leiden. Hoewel hijzelf op grond van de Bijbel “geen enkele ruimte ziet voor welke seksuele activiteit buiten het huwelijk dan ook”, sprak hij de hoop uit dat iedereen bereid bleef te luisteren naar anderen. (AP, Reuters)