Fors verlies voor handelshuis Alanheri

Alanheri, een handelshuis in vogelvoer, granen, peulvruchten, noten en rijst, heeft over de eerste helft van 1998 bijna 1,5 miljoen verloren. Ook de omzet liep iets terug, naar 122,4 miljoen. Die daling is vooral te wijten aan lage prijzen en de geringere waarde van de Zuid-Afrikaanse rand. In volume gemeten nam de omzet zelfs toe.

Het verlies van 1,484 miljoen is fors ongunstiger dan de ruim zes ton tekort over dezelfde periode vorig jaar. Voornaamste oorzaak is de dalende prijs van granen, terwijl de verkoop van (te) grote voorraden de marges verder onder druk zette. Verder kampte de vogelvoederindustrie met de gevolgen van het zachte winterweer.