Buitenlandse politiek SPD ongewijzigd; Schröder bij bezoek VS

WASHINGTON, 6 AUG. De Duitse politiek ten aanzien van de VS zal niet veranderen als de SPD in september de verkiezingen wint. Dat heeft de kanselierskandidaat van de sociaal-democraten, Gerhard Schröder, gisteren gezegd bij zijn kennismakingsbezoek aan president Clinton en minister van Buitenlandse Zaken Albright.

Volgens Schröder zal er “nauwelijks enig verschil zijn” in de Duitse buitenlandse politiek en de houding tegenover de VS, als de SPD de macht van de regering Kohl zou overnemen.

Schröder heeft bijna een uur met Clinton gesproken. Duitse commentatoren leiden daaruit af dat de Amerikanen veel waarde hechtten aan het bezoek. In het algemeen trekt de president voor dit soort bezoeken niet meer dan twintig minuten uit. Beiden hielden een pleidooi voor 'de derde weg', een politiek alternatief voor de traditionele Europese sociaal-democratie, dat eerder door de Britse Labourpremier Tony Blair bij zijn bezoek aan de VS werd omarmd.

Schröder, die tijdens een rede aan de universiteit van Georgetown grapte over zijn eigen revolutionaire verleden, beschouwt 'de derde weg' als een verzoening van de Europese sociaal-democraten en de Democraten in de VS. “We kunnen van elkaar leren, maar we kunnen elkaars ideeën niet kopiëren”, aldus Schröder, “daarvoor zijn de uitgangspunten van de partijen te verschillend, evenals de sociale structuur waarin ze functioneren.”

Schröder werd begeleid door zijn kandidaat voor het ministerschap van Economische Zaken, de binnen de SPD zelf omstreden zakenman Stollmann. Hij benadrukte dat de invoering van één Europese munt gevolgen heeft voor de samenwerking. “De euro zal een nauwere samenwerking tussen Europa en Amerika noodzakelijk maken.” Concurrentie tussen euro en dollar moet volgens hem vermeden worden. Hij roemde “de dynamiek van het Amerikaanse systeem en de bereidheid om nieuwe dingen uit te proberen”.

Schröder legde ook veel nadruk op de transatlantische militaire samenwerking met de VS. Na afloop van het gesprek met Clinton verklaarde hij tegenover journalisten ondermeer gesproken te hebben over Kosovo.

“We zijn het erover eens dat interventie, als daarvan al sprake zal zijn, alleen kan en zal plaatshebben onder de paraplu van de Veiligheidsraad, met een mandaat van de VN,” aldus Schröder. “Als zo'n mandaat er komt, zal Duitsland zeker zijn verantwoordelijkheid nemen.”

De Amerikaanse regering stelt zich op het standpunt dat ingrijpen in Kosovo mogelijk is zonder een nieuwe resolutie van de Veiligheidsraad. (Reuters, AP)