Werkgarantie na scholing bij ABN Amro

AMSTERDAM, 5 AUG. Nederlandse werknemers van ABN Amro krijgen een werkgarantie als zij een werk- en opleidingsplan overeenkomen met hun chef. Dat staat in het nieuwe sociaal plan, waarover vanochtend een principeakkoord is gesloten.

De bank wil de inzetbaarheid van het personeel vergroten met het opleidingsplan. De werknemers krijgen niet alleen de cursusgelden vergoed, maar ook de studietijd. Als de cursus onder werktijd wordt gehouden, krijgen ze vrijaf, terwijl studie-uren 's avonds en in het weekeinde in vrije tijd worden gecompenseerd.

De zogeheten 'employability' (inzetbaarheid)van werknemers, het toverwoord waarmee de CAO-onderhandelingen vorig najaar zijn ingezet, krijgt zo voor de 35.000 Nederlandse werknemers van ABN Amro een concrete invulling. Eerder al had de Rabobank een soortgelijke afspraak gemaakt.

Bestuurder H. Gerding van CNV Dienstenbond noemt het opmerkelijk dat twee van de grootste banken wel harde afspraken over inzetbaarheid willen maken, maar dat het tot nu toe niet mogelijk is dit soort afspraken in de banken-CAO vast te leggen. Over deze CAO wordt in het najaar opnieuw overlegd.