Waigel wil snel belastingverlaging

BONN, 5 AUG. Wanneer de regeringscoalitie de komende verkiezingen overleeft, wil de Duitse minister van Financiën Theo Waigel vanaf januari volgend jaar beginnen met belastingverlagingen. Waigel verklaarde gisteren bij de presentatie van het begrotingsbeleid voor de periode tot 2010 dat de totale verlaging neerkomt op 30 miljard mark, waarvan de tweede fase in 2000 moet ingaan.

De financiering komt voor een deel van de verhoging van de BTW. Waigels plannen komen in grote lijnen neer op de voorstellen die de SPD-oppositie vorig jaar in de Bondsraad (Eerste Kamer) met een meerderheid tegenhield.

De voorstellen behelsden onder meer de verlaging van het hoogste tarief van de inkomstenbelasting van ruim 50 tot 39 procent. Ook nu noemt de SPD, die in de peilingen voor de verkiezingen op voorsprong staat, de plannen “niet solide en sociaal onrechtvaardig”.

Waigel wil met het dichten van gaten in de wetgeving alle belastingbetalers tegemoetkomen en een eerlijker verdeling van de lasten bereiken. Dat moet ertoe leiden dat er meer economische groei komt en dat de mogelijkheden van de economie beter worden benut.

De bewindsman wil verder de bevoegdheden tussen federale overheid en deelstaten wijzigen. Een van de argumenten is de huidige blokkade tegen de belastinghervorming in de Bondsraad, waarin afgevaardigden uit de deelstaten zitten. Indirecte belastingen, zoals BTW en accijns op benzine en tabak, zouden direct naar de federale overheid moeten gaan. Directe belastingen, zoals inkomsten- en vennootschapsbelasting en successierechten zouden aan de deelstaten ten goede moeten komen. Op het ogenblik worden de inkomsten via een verdeelsleutel gespreid. Waigel wil op deze manier ook een “echte belastingconcurrentie” tussen deelstaten stimuleren. Waigel bepleitte opnieuw een plafond voor de EU-bijdrage in de vorm van een percentage van het bbp, waardoor de bijdrage van Duitsland als grootste netto contribuant omlaag kan. (DPA, Reuters, APF)