Uitgelote tweelingzus alsnog aan studie

Karla Bergervoet, helft van een tweeling, mag nu toch, na drie keer te zijn uitgeloot, geneeskunde studeren.

ROTTERDAM, 5 AUG. Als je grote droom is dokter te worden en je droom gaat niet in vervulling, dan is dat natuurlijk teleurstellend. Als je eeneiige tweelingzus bovendien wél is toegelaten tot de studie geneeskunde, dan kan dit zelfs leiden tot ernstige psychische problemen, zo oordeelde gisteren de rechter in Assen. In een voorlopige voorziening bepaalde de bestuursrechter dat de Informatie Beheergroep (IBG) de 21-jarige Karla Bergervoet uit Oosterhesselen alsnog een studieplaats moet geven. Na drie keer te zijn uitgeloot, kan Karla in september toch nog met haar droomopleiding beginnen.

Een definitief oordeel wordt over enkele maanden geveld. “Het staat helemaal niet vast dat we de zaak dan winnen”, zegt advocate A. Kootstra. Voor Karla zelf zal het uiteindelijke vonnis van de rechter geen vervelende gevolgen hebben. De IBG heeft beloofd dat haar studieplaats niet zal worden ingetrokken.

In totaal loten elk jaar circa 6.000 scholieren mee voor een van de 1800 plaatsen voor geneeskunde. Zo'n 450 kandidaten besloten vorig jaar protest aan te tekenen tegen hun uitloting en deden bij de IBG een beroep op de hardheidsclausule. Hierin staat dat vijf procent van de plaatsen beschikbaar is voor “studenten jegens wie uitloting een onbillijkheid van overwegende aard heeft opgeleverd”. Maar studenten moeten met erg goede argumenten komen om de IBG daarvan te overtuigen. De IBG heeft vorig jaar 329 beroepen afgewezen.

In het geval van Karla Bergervoet maakten rapportages van de huisarts en studentendecaan, die stelden dat de studente “psychisch leed” ondervond onder de uitloting, geen indruk op de IBG.

Wie het niet eens is met de afwijzing door de IBG kan naar de (bestuurs-)rechter stappen. Volgens een woordvoerder van de Informatie Beheergroep maken elk jaar tussen de tien en de twintig studenten de gang naar de rechter. Een enkele student procedeert zelfs tot aan de Raad van State. Slechts in enkel geval wordt de IBG door de rechter in het ongelijk gesteld, aldus de woordvoerder.

Advocate Kootstra gelooft niet dat de uitspraak van de rechter in Assen een precedent schept. “In dit geval ging het om zeer bijzondere omstandigheden.”

Het lotingssysteem voor opleidingen met een numerus fixus is al jarenlang omstreden. Op dit moment ligt er een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer: studenten die gemiddeld een acht of hoger voor hun eindexamen hebben gehaald, zouden direct moeten worden toegelaten. Of de Kamer het voorstel in deze vorm in behandeling neemt, is onzeker. Onder druk van VVD en D66 is in het regeerakkoord bepaald dat er in de komende kabinetsperiode 'experimenten' komen met alternatieve toelatingsprocedures die de loting zullen vervangen.

Het Tweede-Kamerlid Cornielje (VVD): “In het oude wetsvoorstel ligt te veel de nadruk op cijfers. Naar onze mening moet er ook gekeken worden naar andere kwaliteiten, zoals motivatie.” Volgens hem is loting een vreemd systeem. “Voor conservatoria en voor sportopleidingen is het allang geaccepteerd dat opleidingen selecteren aan de poort. Ik zie niet in waarom dat voor geneeskunde anders zou moeten zijn.”