Turkstaligheid

In het artikel over Turkstaligheid in de Bulgaarse media (NRC Handelsblad, 1 augustus) wordt gezegd: 'Etnische Turken [...] wonen vooral in het zuiden van Bulgarije, langs de grens met Turkije'. Bij de volkstelling van 1992 woonden in de vier noordelijke districten, alle grenzend aan Roemenië, 405.714 Turken. In de zuidelijke helft werden er toen 394.338 geteld, voornamelijk in de drie districten die bijna geheel aan Griekenland (west-Thracië) grenzen en slechts 82.214 in het enige district dat een volledig gemeenschappelijke grens met Turkije heeft.

    • T.E. Puister