Sandbergprijs voor Roeland

AMSTERDAM, 5 AUG. Het Amsterdamse Fonds voor de kunst heeft gisteren de jaarlijkse Sandbergprijs voor beeldende kunst toegekend aan de schilder Jan Roeland. De prijs, die bestaat uit een geldbedrag van 15.000 gulden, wordt op 5 november uitgereikt door burgermeester Patijn van Amsterdam.

Roeland krijgt de prijs voor zijn oeuvre-tentoonstellingen in de Beyerd in Breda (1997/1998) en het Rijksmuseum Twenthe in Enschede (1998). De jury noemt Roeland 'een rasschilder, wars van elke vorm van effectbejag' en bovendien uitzonderlijk doordat hij 'in één en hetzelfde gebaar zowel een klassiek stilleven als een modern abstract-expressionistisch schilderij weet te maken'.