OV-kaart voor studenten nog jaar gehandhaafd

DEN HAAG, 5 AUG. Minister Hermans (Onderwijs) handhaaft de openbaarvervoerkaart voor studenten in de huidige vorm tot het studiejaar 1999-2000. Scholieren en studenten behouden de keuze tussen een weekkaart en een weekeindekaart. De beslissing vloeit voort uit het regeerakkoord. De keuzevrijheid kost de overheid 70 miljoen gulden extra. (ANP)