Heertje sprak wel met OM

NAARDEN, 5 AUG. Prof. A. Heertje heeft het openbaar ministerie in augustus 1997 informatie verschaft in het kader van het beursfraudeschandaal. Dit heeft hij nu pas willen bevestigen.

Heertje zegt dat hij, op initiatief van officier van justitie De Graaff, een onderhoud heeft gehad. Maar het gespreksverslag, dat alleen door de officier is getekend, is volgens hem geen juiste weergave: er worden “verkeerde suggesties” gewekt en zijn antwoorden zijn bovendien tegen de afspraak in op papier gezet. Het OM kon vandaag geen commentaar geven.

In het gespreksverslag, opgemaakt door De Graaff, staat onder meer dat De Nederlandsche Bank (DNB) in 1997 een signaal heeft doen uitgaan dat er “iets niet in orde zou zijn” met het effectenhuis Leemhuis en Van Loon. De waarschuwing was bedoeld voor De Generale Bank, die interesse had voor Leemhuis en Van Loon. Heertje blijkt in het justitiedossier overigens nog een keer voor te komen. Hij is aanwezig geweest bij een FIOD-verhoor van een van de houders van coderekeningen. Hier gaf hij de verdachte het advies “alles op te biechten”.

    • Joost Oranje