Gedoogvergunning voor kerncentrale

ROTTERDAM, 5 AUG. De kerncentrale in het Zeeuwse Borssele beschikt niet over alle benodigde vergunningen, maar mag niettemin in gebruik blijven. Het ministerie van Economische Zaken heeft het bedrijf daartoe gisteren een zogeheten gedoogbeschikking verstrekt, die geldt voor de periode dat de procedure voor de formele vergunningen loopt.

Een woordvoerder van het departement stelt dat het onverhoopt stilleggen van de kerncentrale onveiliger zou zijn.

Of de kerncentrale ooit nog de benodigde vergunningen zal krijgen blijft ondertussen de vraag. De procedure voor het verkrijgen van de juiste vergunningen vergt immers jaren, terwijl nu al vast staat dat de centrale in het jaar 2004 zal worden stilgezet.

De gedoogbeschikking volgt op een uitspraak van de Raad van State in juni, waardoor twee vergunningen voor de centrale werden vernietigd.

Een van die vergunningen werd in 1994 afgegeven op voorwaarde dat het bedrijf de veiligheidsgraad zou verhogen. De andere, van twee jaar later, stelt grenzen aan de mate waarin splijtstof is verrijkt. Milieu-organisatie Greenpeace had de vergunningen bij de Raad van State aangevochten, omdat Borssele zich niet hield aan de voorwaarden. Het ministerie stelt dat de centrale zich inmiddels wel aan de bepalingen houdt.

Greenpeace is woedend over de verstrekking van de gedoogbeschikking van Economische Zaken. “Het is bij de wilde spinnen af. Je wint na vier jaar een procedure en het ministerie lacht je gewoon uit. Zij geeft een gedoogbeschikking af en de centrale draait gewoon door. Wat is dan een uitspraak van de Raad van State nog waard”, aldus een woordvoerder.

Greenpeace vocht samen met de stichting Natuur en Milieu en de Zeeuwse milieufederatie de vergunningen aan. De organisaties onderzoeken nu of zij ook de gedoogbeschikking kunnen aanvechten.

Greenpeace stelt dat de Raad van State de vergunningen op formele gronden heeft vernietigd, omdat er geen handtekening van het ministerie van Verkeer en Waterstaat onder stond. “Ze zijn niet eens toegekomen aan een inhoudelijk oordeel. Volgens ons schort er nogal wat aan.”

Volgens Greenpeace overtreedt Nederland ook een internationaal verdrag waarin staat dat er geen kerncentrales mogen draaien zonder vergunningen. Het ministerie bestrijdt dit en stelt dat een gedoogbeschikking ook binnen het verdrag past.