Gay Games (2)

Het artikel van Henk Krol betreffende de Gay Games, heeft bij mij de vraag opgeroepen wat de hoofdredacteur van de Gay Krant eigenlijk verstaat onder homo-emancipatie en integratie.

Zijn vrees dat jonge homo's in de provincie weer buitengesloten zullen worden als extravagante homo's op tv en in de kranten te zien zijn, doet mij vermoeden dat hij onder integratie verstaat gelijkschakeling met willekeurig welke kleindenkende burgerman/-vrouw in de provincie.

De inspanning voor en verdediging van het 'homohuwelijk' door Krol komt voor mij hiermee in een ander licht te staan. Niet de gelijkberechtiging maar gelijkschakeling blijkt zijn doel te zijn.

Juist alléén als ook de zogenaamde extravagante homo's, die er altijd zijn geweest en er gelukkig ook altijd zullen blijven, als volwaardig worden behandeld, kan men pas spreken van volledige integratie. Meningen als die van Henk Krol zullen daar helaas niet toe bijdragen.

    • Rob Jurka