Asielzoekers bij familieleden; Gemeenten vrezen chaos bij de opvang

ROTTERDAM, 5 AUG. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is bezorgd over de recente mogelijkheid voor asielzoekers om zich bij familie in Nederland te vestigen. De VNG vreest dat de opvang van asielzoekers daardoor chaotischer wordt.

De VNG wil deze kwestie op korte termijn bespreken met de nieuwe staatssecretaris van Justitie, J. Cohen. Volgens de VNG zijn gemeenten niet op de hoogte gesteld van de noodmaatregel die bedoeld is om het tekort aan plaatsen in asielzoekerscentra tegen te gaan.

Ruim 4.000 asielzoekers hebben inmiddels gebruik gemaakt van het zogeheten Zelf Zorg Arrangement (ZZA). De noodmaatregel werd in april ingesteld door toenmalig staatssecretaris van Justitie Schmitz en moet elke drie maanden worden verlengd.

In september zou de nieuwe staatssecretaris, Cohen, een besluit moeten nemen over voortzetting van het ZZA. Volgens I. Ketelaar van de VNG hebben de gemeenten er geen zicht op wie zich binnen de gemeentegrenzen vestigt. “Ook is niet duidelijk om hoeveel asielzoekers het gaat. Dat zou problemen kunnen opleveren, wanneer deze mensen een beroep doen op voorzieningen zoals onderwijs en gezondheidszorg.” Daarnaast vreest de VNG dat het onderbrengen van asielzoekers bij familieleden en vrienden kan leiden tot “overbevolking” van woningen. De VNG wil daarom dat asielzoekers zich melden in de plaats waar ze komen wonen.

Volgens een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) blijven de asielzoekers tijdens hun verblijf bij familie geregistreerd staan in de asielzoekerscentra. “Ook moeten ze zich daar elke week melden. In het centrum is bovendien medische zorg aanwezig”, zegt de woordvoeder. Wel moeten de kinderen van asielzoekers naar school in de plaats waar ze verblijven. Als reactie op de kritiek van de VNG stuurt het COA binnenkort een brief naar de gemeenten met een nadere toelichting op het ZZA-beleid.

Volgens de VNG legt het rijk het probleem van het tekort aan opvangplaatsen voor asielzoekers deels op het bordje van de gemeenten. In 1996 werd afgesproken dat de gemeenten zorg dragen voor vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen. Asielzoekers die nog wachten op een beslissing, vallen onder de verantwoordelijkheid van het rijk.

Het COA kampt nog steeds met een tekort aan opvangplaatsen. Tot het eind van dit jaar zijn er nog ongeveer tienduizend extra plaatsen nodig. Thans zijn er in totaal 38.000 plaatsen. De gemeente Eibergen heeft gisteren aangekondigd de komende vijf jaar 325 asielzoekers te zullen huisvesten. Vijf jaar geleden besloot de gemeente na een noodkreet van het COA ook om honderd vluchtelingen tijdelijk op te vangen.