Acties op komst tegen IHC-order in Birma

ROTTERDAM, 5 AUG. De maatschappelijke organisaties Burma Centrum Nederland, XminY en Novib gaan actie voeren tegen IHC Caland wegens de order van dat bedrijf in Birma. De organisaties willen onder meer aandeelhouders en werknemers van het bedrijf benaderen. Ook zullen ze een aandeel kopen om volgend jaar op de aandeelhoudersvergadering het woord te kunnen voeren.

De PvdA-fractie in de Tweede Kamer heeft gisteren vragen gesteld aan de regering over de investering van IHC Caland in Birma. De PvdA wil weten of de regering bereid is de bestaande Amerikaanse boycot van Birma bilateraal te ondersteunen. Drie weken geleden stelden CDA en GroenLinks al soortgelijke vragen.

IHC Caland sleepte vorige maand een order van enige honderden miljoenen guldens in de wacht voor de bouw en het beheer van een olieopslagplatform voor een gasproject voor de kust van het Aziatische land Birma. IHC Caland is onderaannemer voor het Britse Premier Oil.

De actieplannen van het Burma Centrum c.s. volgden op een gesprek, gisteren, met de directie van IHC Caland, waar ook de vakcentrales FNV en CNV bij aanwezig waren. De organisaties vinden dat IHC Caland zich onmiddelijk moet terug trekken uit Birma. Ze houden het bedrijf medeverantwoordelijk voor het in stand houden van de repressie in Birma. Birma is een militaire dictatuur. De oppositie heeft herhaaldelijk de internationale gemeenschap opgeroepen geen economische relaties met Birma aan te gaan.

“Zij hebben hun standpunt herhaald, wij ons standpunt”, zegt bestuursvoorzitter J.D. Bax van IHC Caland over het gesprek van gisteren. Hij heeft eerder met het PvdA-kamerlid Bert Koenders over Birma gesproken en had vanmiddag een afspraak met Amnesty international. “Niemand mag meepraten over het wel of niet aannemen van een order”, zegt Bax. “Maar we zijn wel bereid te praten over een gedragscode over mensenrechten. Die schenden we ook niet.”

Bax heeft noch van de aandeelhouders, noch van de werknemers enig signaal ontvangen dat er bij hen ongerustheid bestaat over de order. IHC Caland heeft twee Amerikaanse grootaandeelhouders: General Electric met een belang van 5 procent en het pensioenfonds CREF met een belang van ruim 10 procent. In de VS is vorig jaar een wet aangenomen die 'nieuwe investeringen' in Birma verbiedt. Een woordvoerder van CREF zegt dat de beoordeling van de investering in IHC Caland niet is veranderd door de order in Birma. “We investeren in een Nederlands bedrijf dat levert aan een Engels bedrijf dat investeert in Birma. Het is wat vergezocht om dat een investering in Birma te noemen.”

Het Burma Centrum hoopt CREF op andere gedachten te kunnen brengen. “CREF is het pensioenfonds van docenten aan universiteiten. We gaan die docenten nu vragen om hun ongenoegen over de investering in IHC Caland aan CREF te laten weten.”